Головна » Статті » Педагогіка » Матеріали з педагогіки

Словник "Мовна культура педагога".Б

Б

БАГАТОЗНАЧНІСТЬ СЛОВА — наявність в одного слова двох чи кількох пов'язаних між собою значень, що виникли у процесі розвитку первинного значення. Розвиток багатозначності відбувається на основі схожості, суміж­ності, функціональної близькості. Кожне із значень полісемантичного сло­ва реалізується у певних словосполученнях. Наприклад, з різними значен­нями виступає слово білий у таких словосполученнях: білий сніг, білий вірш, білий танець, біла ворона, білі ночі. Між значеннями багатозначного слова існує семантичний зв'язок, що є підставою вважати їх значеннями одного й того ж слова і відрізняти від омонімів, які не мають семантичної спільності.

БАГАТОМОВНІСТЬ – 1. Стан, коли люди спілкуються багатьма мовами або кількома мовами. 2. Схильність людини багато говорити.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і головн. ред. В.Т.Бусел. . – К.: Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2004. – С.32.

БАГАТСТВО МОВЛЕННЯ – одна з якостей мовлення, ознака високої мовної компетенції людини. Багатство мовлення полягає у використанні великої кількості мовних одиниць (слів, словосполучень, речень), різних за смислом і будовою, відсутності невиправданих повторень слів, однотипних синтаксичних конструкцій. Багатство мовлення пов’язане із змістовністю, послідовністю, точністю, виразністю, доречністю, правильністю інформації (усної чи писемної), які формуються на основі літературної мови як акумулятора людських знань. Багатство мовлення як складова частина культури мови – перша ознака загальної культури людини, розвиненості людських почуттів, виховання національної свідомості.

Словник-довідник української лінгводидактики. Навчальний посібник / Кол. Авторів за ред. М.Пентилюк. – К.: Ленвіт. 2003. – С.20.

БАЗИСНИЙ СЛОВНИК УЧНЯ – необхідний словниковий мінімум, що є основою для засвоєння учнями певної лінгвістичної теми й формування мовленнєвих умінь і навичок, визначених навчальною програмою.

Львов М.Р. Речь учащихся средней школы. Общая характеристика лексем // РЯШ. – 1981. – 36.

БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ КУРСУ – згруповані в певну систему основні лінгвістичні поняття з мови й уміння користуватися ними в усній і писемній формах. Базовий компонент курсу відображено у чинних державних програмах. Наприклад. Базовий компонент курсу навчання рідної мови в 5-9 класах забезпечує засвоєння знань про її структуру, функції, походження і розвиток я базу для формування поглядів на мову та набуття мовних і мовленнєвих умінь і навичок. Базовий компонент курсу рідної мови забезпечує реалізацію українознавчої та етнопедагогічної роботи.

Програми середньої загальноосвітньої школи. Рідна мова. 5-11 класи. – К., 1998. Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах / За ред. М.І. Пентилюк. – К., 2000.

БІЛІНГВІЗМ (ДВОМОВНІСТЬ) – володіння і поперемінне користування тією самою особою або колективом двома різними мовами або різними діалектами тієї самої мови.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і головн. Ред. В.Т.Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2004. – 1440с.
Категорія: Матеріали з педагогіки | Додав: damar (12.04.2009)
Переглядів: 1286 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]