Головна » Статті » Педагогіка » Матеріали з педагогіки

Словник "Мовна культура педагога". Ц, Ч, Ш, Я

Ц

ЦИТАТА – один із виявів текстової категорії інтертекстуальності, дослівне введення до тексту фрагмента іншого тексту або висловлення.

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: Довкілля – К., 2006. – С.656.

ЦІЛІСНІСТЬ (ЦІЛІСТЬ) ТЕКСТУ - це функціонально-комунікативна співвіднесеність тексту з певним (конкретним) об’єктом. Цілісним не можна вважати висловлювання, позбавлене тематичної цілісності. Учні повинні засвоїти, що текст – це висловлювання з певної теми; текст реалізує комунікативну мету мовця, передає основну думку висловлювання, для тексту характерний початок і кінець. Цілісність тексту забезпечується семантичною і структурною відповідністю усіх можливих варіантів його змісту – первинний текст – конспект тексту – анотація тексту. Цілісність тексту як категорія тексту виявляється у збереженні його семантики і структури у різних його варіативних виявах. Дотриманні цілісності тексту – необхідна умова методики роботи над текстом і формування комунікативних умінь і навичок.

Педагогическое речеведение. Словарь-справочник / Под ред. Т.А.Ладыженской и А.К.Михальской. – М., 1988.; Словник-довідник з української лінгводидактики. Навчальний посібник / Кол. Авторів за ред. М.Пентилюк. – К.: Ленвіт. 2003. – С.131.

ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ – система відношення особистості до соціально-політичних і моральних норм суспільства.

 

Ч

ЧАСТИНИ МОВИ – граматичні розряди слів.

Сучасний тлумачний словник української мови: 100000 слів / За заг. ред. докт. філолог. наук, проф. В.Дубічинського. – Х.: ВД «Школа». – 2008. – С. 950.

ЧАСТОТНІСТЬ — показник частоти вживання тих чи інших мовних одиниць у мовленні.

ЧИСТОТА МОВИ — комунікативна якість мови, пов’язана з правильною літературно-нормативною вимовою, з відсутністю позалітературних еле­ментів: діалектизмів, вульгаризмів, плеоназмів, штампів, канцеляризмів, слів-паразитів, таких мовно-виражальних засобів, що заперечуються нормами моралі.

ЧИСТОТА МОВЛЕННЯ – суворе наслідування мовним і мовленнєвим нормам.

Струганець Л.В. Культура мови. Словник термінів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – С.74.


 

Ш

ШВИДКІСТЬ МОВЛЕННЯ — властивість мовлення, що полягає у кількості виголошених мовних елементів за одиницю часу.

ШУМ - звук, що утворюється в порожнині рота без участі голосу, в момент проходження повітряного струменя через перешкоди в мовному апараті.

Сучасний тлумачний словник української мови: 100000 слів / За заг. ред. докт. філолог. наук, проф. В.Дубічинського. – Х.: ВД «Школа». – 2008. – С. 990.

ШТАМП – стійкі мовні вирази, що використовуються та оцінюються як негативне явище щодо мовної культури.

Довідник з культури мови: [Посібник] С.Я.Єрмоленко, С.П.Бибик, Н.М.Сологуб та ін. / За ред. С.Я.Єрмоленко. – К.: Вища школа, 2005. – С. 29.


Я

ЯКОСТІ МОВЛЕННЯ – це його реальні змістові та формальні властивості, як-от: правильність, чистота, точність, виразність, багатство, логічність, доречність. Правильність і чистота мовлення полягає в дотриманні норм літературної мови, мовних засобів; точність – у доборі засобів, адекватних змісту висловлювання; логічність і послідовність – у мотивованому забезпеченні смислових зв’язків між словами і реченнями; багатство – у використанні різноманітних мовних засобів, відсутності невиправданих повторів.

Словник-довідник з української лінгводидактики. Навчальний посібник / Кол. Авторів за ред. М.Пентилюк. – К.: Ленвіт. 2003. – С.133.

ЯСНІСТЬ МОВИ — комунікативна якість мови; співзвучність вираженої мовою думки динаміці мислення мовної особистості, зрозумілість її адресатові, недвозначність у формулюванні думки.

 Категорія: Матеріали з педагогіки | Додав: damar (18.04.2009)
Переглядів: 2362 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]