Головна » Статті » Курсові, дипломні та магістерські » Особливості сучасної комунікації

висновки та література до спілкування в онлайні

Висновки

У дослідженні ми намагалися зосередити увагу на сучасних проблемах спілкування у суспільстві, зокрема в мережі Інтернет. Характеризуючи форуми та чати, можна прийти до висновку, що це мережеві ресурси, котрі набувають все більшої популярності серед населення.

Чати, будучи засобом спілкування у режимі реального часу, приваблюють тих, хто хоче „все й відразу”, а форуми – для вдумливої аудиторії.

Проаналізувавши спілкування в місцевих мережевих ресурсах, ми помітили наступне:

- більшість користувачів надає перевагу спілкуванню на форумах;

- лексика форумів має як загальномовні, так і специфічні риси;

- чати та форуми відкривають нові можливості для комунікації.

Значення роботи полягає в тому, що результати дослідження сприяють збагаченню знань із соціолінгвістики, розширюють уявлення про спілкування у віртуальному середовищі, можуть бути використані при розробці спецкурсів із комунікативної та соціолінгвістики, у курсі сучасної української мови, у позакласній роботі в школі тощо.

Ми намагалися подати загальні уявлення про особливості онлайн-комунікації, зокрема на території м. Глухова. Однак кожен аспект досліджуваного явища вимагає окремого дослідження, і тому в подальшому плануємо більш докладно розглянути ці проблеми.

Сучасна онлайн-комунікація перебуває на початковому етапі розвитку, який відбувається спонтанно, некеровано. Оскільки наукові дослідження в цій галузі фактично відсутні, то вивчення онлайн-спілкування потребує подальшого розгляду і опису. Ми вважаємо, що сучасна комп’ютерна субкультура є негативним явищем, адже вона не впливає ні на розвиток інтелектуальних здібностей, ні на підвищення культури мовлення особистості (що, власне, підтверджують результати опитування користувачів).

 Однак це явище існує, розвивається, впливає певним чином на людину і тому потребує подальшого вивчення.Список використаних джерел

1.     Аракин В. Д., Выгодская З. С., Ильина Н. Н..  Англо-русский словарь. – М.: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1962.

2.     Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. Ред.. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2001. – 1440 с.

3.     Жуликова Ольга Валентиновна. Компьютерное общение как атрибут духовной социализации личности: Дис. ... канд. социол. наук: 22.00.06: Тамбов, 2004. -  200 c.

4.     Іздрик А. Особливості спілкування молоді у вір туалі (http://www.ji.lviv.ua/n46texts/izdryk-a.htm)

5.     Колеров С. Б., Пожидаева М. В. Семантика виртуальных коммуникаций (http://www.molod.mephi.ru/2003/Data/470.htm)

6.     Подлесная О.  О чём кричит интернет / Московские новости. - № 43 – 10.11.2006  (http://www.mn.ru/issue.php?2006-43-28)

7.     Почепцов Г. Г. Теорія комунікації.— К.: Видавничий центр "Київський уні­вер­ситет”, 1999.— 308 с.

8.     Смирнов Ф. О. Искусство общения в интернет. Краткое руководство. – К.: Издательский дом „Вильямс”, 2006. – 240 с.

9.     Ставицька Леся. Короткий словник жаргонної лексики української мови: Містить понад 3200 слів і 650 стійких словосполучень.–К.: Критика, 2003.-336 с. Парал. тит. арк. англ.

10.                Стернин И. А. Речевое воздействие как интегральная наука; Коммуникативное и когнитивное сознание // Домашняя Web страничка Иосифа Абрамовича Стернина. (http://sternin.adeptis.ru/articles_rus.html)

11.                Штанько Н. Сучасні комунікативні стратегії в контексті теорії інформаціоналізму// Публіцистика і політика. Київ, 2001, с. 47 – 54.

12.                http://balachka.com.ua

13.                http://bizarre.kiev.ua/

14.                http://blog.i.ua/user/696590/81906/?p=3

15.                http://chat.avanport.com/

16.                http://flashmob.orgcom.ru/

17.                http://hlukhiv.com.ua/

18.                http://newsvote.bbc.co.uk/

19.                http://ru.wikipedia.org/

20.                http://trk.net.ua/

21.                http://uk.wikipedia.org

22.                http://www.flip.kiev.ua/

23.                http://www.redeyes.ru/

24.                http://www.rusyaz.ru/

25.                http://www.skype.com/intl/ru/

26.                http://www.ukrposhta.com/

27.                http://inopressa.ru/berlinonline/2007/09/19/13:36:31/smiley


Категорія: Особливості сучасної комунікації | Додав: damar (09.03.2008) | Автор: damar E W
Переглядів: 1428 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]