Головна » Статті » Психологія » Психологія у вищій школі

Особливості та новоутворення уваги у студентів коледжу у зв’язку з професійним навчанням

Навчання підлітка ставить підвищені вимоги до його уваги, здатності зосереджуватись на змісті навчальної діяльності й відволікатись від сторонніх стимулів. Увага студента коледжу розширюється в зв'язку з формуванням у нього умінь вчитись і працювати і водночас стає одним з їх компонентів. Розвиток її відбувається в процесі навчальної і позанавчальної діяльності підлітка.

Навчальна діяльність вимагає як мимовільної, так і довільної уваги. Значні досягнення в розвитку уваги підлітків виявляються у формуванні в них вищих довільних її форм, у виробленні уміння свідомо спрямовувати увагу на певні моменти, тривалий час на них зосереджуватись, переборювати відволікання, переключати увагу на нові завдання й розподіляти її. Ці позитивні зміни пов'язані із загальним психічним розвитком підлітка, зокрема його мисленням.

У студентів коледжу спостерігається зростання обсягу уваги,  концентрації і стійкості. У психологічній літературі відмічається той факт, що старшим підліткам властиве відвертання і зниження уваги. Це не лише вікова, а й індивідуальна особливість, пов'язана з відмінностями пізнавальних інтересів підлітків. Увага їх відвертається при одноманітних видах роботи, і якщо підліток зацікавиться роботою, то він буває досить тривалий час уважним.У зв'язку з певною імпульсивністю, властивою даному віку, студенту важко буває керувати своєю увагою в умовах підвищених вимог, що ставляться до нього. Проте він уже може змусити себе бути уважним, виконуючи навіть нецікаві для нього завдання.

У підлітка дедалі більше зростають можливості зосереджувати увагу на об'єктах, даних не тільки наочно, а й уявно, мислено. Особливо помітний прогрес у зосередженні уваги на  об'єктах даних мислено, в мовній формі і мало підтримуваних різними засобами унаочнення. Зростають можливості спрямовувати увагу на абстрактні об'єкти,

Цей вік характеризується вдосконаленням уміння розподіляти і переключати увагу. Для підлітків характерним є прагнення виховувати в себе здатність бути уважним, переборювати слабкі сторони своєї уваги. Увага стає більш контрольованою, зростають елементи самоконтролю й саморегуляції, що є позитивною її рисою.

Студент коледжу може регулювати й зовнішній вираз уваги, він умів вдавати із себе уважного, зосередженого на роботі, тоді як. насправді його думки зайняті якимсь іншим уявним об'єктом. Така саморегуляція відкрає негативну роль.

Дедалі більше виявляється уваги до інших людей, їх дій, поведінки, характерологічних якостей. Це сприяє самоаналізу власних якостей, зміцнює прагнення самоудосконалювати свою увагу. Розвиток уваги підлітка безпосередньо пов'язаний з формуванням наполегливості. Зростаюча довільна увага підлітка є проявом вольової його активності.

Формування позитивних властивостей уваги підлітків залежить великою мірою від способів педагогічного керівництва їх діяль­ністю. До них належать уміння вчителя володіти увагою учнів під час викладу матеріалу, включати їх у самостійну діяльність, викликати зацікавлення її змістом. Увага підлітків підтримується, коли вони, переборюючи посильні для них труднощі, бачать свої просування вперед у своїй діяльності.

У прямій залежності від змісту й форм розумової та практичної діяльності студентів коледжу перебувають особливості їх уваги. Розвивається їх здатність тривало зосереджуватися на пізнаваних об'єктах, переборювати дію сильних відволікаючих подразників, розподіляти й переключати увагу.

 У ряді психологічних досліджень показано, що розвиток довільної уваги, її стійкості й зосередженості у студентів цього віку пов'язаний з формуванням логічного мислення, узагальнених прийомів мислительної діяльності (І. В. Страхов, О. Мілерян). Від цього залежить дальше вдосконалення їх здатності переключати увагу у зв'язку з урізноманітненням видів діяльності, переходами від одних навчальних і практичних завдань до інших, з потребою підпорядковувати близькі цілі діяльності далеким, перспективним.

 Переключення уваги є важливим фактором піднесення ефективності праці студентів коледжу, поліпшення її самоорганізації. Удосконалюється в них і здатність розподіляти увагу, що виявляється в одночасному виконанні кількох різних дій (наприклад, слухання викладача, складання плану, ведення конспекту).

 Формування інтересу до певних галузей науки і видів діяльності зумовлює зростання вибірковості їх уваги, що сприяє глибшому і міцнішому засвоєнню знань з тих галузей, яким віддається перевага. Проте в деяких випадках вона набуває однобічного характеру і тим самим негативно впливає на учіння. Окремі студенти з чітко визначеною життєвою перспективою нерідко основну увагу приділяють тільки тим дисциплінам, з якими пов'язані їх майбутня робота і байдуже ставляться до навчання з інших дисциплін, що позначається на якості їх засвоєння і на загальному їх розвитку. У такому випадку потрібна певна виховна робота з метою підвищення свідомого ставлення до учіння з усіх дисциплін, розуміння їх життєвого значення.     (За Г. С. Костюком «Вікова психологія», с. 239 - 240 )

 

Підтримка і виховання уваги у студентів коледжу.

Щоб викладач міг успішно виховувати увагу студентів, він має володіти нею у процесі навчання, тобто створювати і використовувати в процесі навчання ті умови, від яких вона залежить. Важливе значення при цьому має вміле доведення до свідомості студентів мети кожного заняття., належна її мотивація. Виховання у них умінь відразу включатися у виконання поставлених завдань.

Необхідною умовою уважності студентів є продуманих викладачем зміст, послідовність і доступність викладу матеріалу, в якому вміло поєднується нове, невідоме з старим, вже відомим, чим забезпечується можливість його розуміння.

Підтриманню уваги студентів сприяє все, що активізує їх діяльність, дає нагоду переборювати посильні для них розумові труднощі. Важливе значення має різноманітність способів викладання змісту заняття, вміння викладача поєднувати роботу з окремими студентами з роботою з групою в цілому, оптимальних темп викладу, розрахований на рівень розвитку студента, спокійний, енергійний тон мови викладача.

Важливою умовою уважності студентів є живий контакт викладача з групою, спостереження його за станом уваги студентів, вчасне її підтримування, своєчасне і правильне реагування на прояви неуважності окремих студентів. Вимогливість викладача до уваги студентів мобілізує останніх, допомагає їм усвідомлювати значення уважності навчанні [Костюк, с. 386 – 387].

 У ранньому юнацькому віці зростає роль післядовільної уваги в учбовій і практичній їх діяльності. Довільна увага наче набирає властивостей мимовільної, підтримка її відбувається без вольових зусиль. Особливо яскраво така увага виявляється за умови, що учіння спонукається спеціальними інтересами. Тривалість її залежить від тривалості й стійкості інтересу до учіння, захоплення ним. Для студентів, у яких склалися такі інтереси, все те, що є об'єктом їхніх інтересів, стає й об'єктом їхньої уваги, зокрема післядовільної.

 В увазі виявляються індивідуальні відмінності, зокрема в її інтенсивності, стійкості й інших властивостях. Спеціальні поради студентам, як удосконалювати свою увагу, дають у цьому віці позитивні результати.

Категорія: Психологія у вищій школі | Додав: damar (14.08.2008) | Автор: Мареев Дмитрий Анатолиевич E W
Переглядів: 1809 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]