Головна » Статті » Психологія » Психологія у вищій школі

Ціннісні орієнтації та ЦОЄ студентів коледжу

(За Формирование мировоззренческой культуры молодёжи. Под ред. В.Г. Табачковского. - Киев: Наукова Думка, 1990.; Орлов С.В. Молодежь и ее ценностные ориентации // Современная молодежная политика (Правовые аспекты реализации). Сборник научных статей. — М., Научно-исследовательский центр при Институте молодежи, 1999. С. 54—58.; Селиванова З.К. Смысложизненные ориентации подростков // Социс, 2001, № 2, С. 87—92.)

 

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується якісно новим станом всіх сфер суспільного життя. Глибокому переосмисленню в суспільній свідомості піддається система цінностей. У зв'язку з цим орієнтація школярів на цінності стає актуальною проблемою.

Вивчення динаміки життєвих орієнтації і цінностей студентів коледжу –широке поле для аналізу різних аспектів життя суспільства і тенденцій його розвитку. В цій області вітчизняною наукою накопичений багатий досвід проведення емпіричних і теоретичних досліджень, одержані важливі наукові результати. Зміни, що відбуваються в суспільстві, створюють постійну потребу в продовженні цих досліджень, адже сьогоднішні підлітки - завтрашні активні учасники всіх соціальних процесів.

Сучасна ситуація в суспільстві характеризується станом визначеного ідейно-світоглядного вакууму, коли одні соціальні ідеали і цінності вже пішли в минуле, а інші ще не сформувалися. Відсутність ідеалів і цілей в житті вельми негативно позначається на становленні молоді, яка завжди критично відноситься до різного роду ідеалів, навіть у стабільній соціальній ситуації, а з другого боку - для неї обов'язково повинні бути певні ідеали і цілі для того, щоб здійснювати свій особистий розвиток, особливо у сфері професійного становлення і громадянськості.

Чи мають сучасні студенти коледжу ідеали і цілі в житті? Так, результати опитувань, показали, що майже кожна третя молода людина їх має і прагне до їх здійснення, більш третини має ідеали і цілі, але тільки як орієнтири в житті, не прикладаючи особливих зусиль до їх здійснення, кожний десятий респондент ідеалів і життєвих цілей не має, оскільки вони ще не сформовані, майже така ж кількість опитаних також не мають ідеалів і цілей, але оскільки вони ще не сформувалися в суспільстві і їх сьогодні не існує.

У ході дослідження цінностей студентів   коледжу,    проведеного    В.В.   Гаврилюк і  Н.А. Трикоз, було встановлено, що цінності добра, свободи і гідного продовження свого роду не схильні до впливу змін в суспільстві. Для 79% опитаних ці цінності - основа інтеграції. А ось відношення до правди, краси і, що особливо насторожує, до життя - вельми неоднозначне. 71% респондентів вважають, що «не завжди потрібно прагнути до правди, іноді потрібна брехня в порятунок». Для 77% краса не є тією цінністю, яка важлива в нашому суспільстві, «врятувати світ» сьогодні не можуть ні правда, ні краса.

У суспільстві, що  ставить за мету «побудову ринкової економіки», надзвичайно гостра проблема грошей, що обумовлює ціннісні орієнтації студентів. Відбувається зсув в системі життєвих цінностей дітей, переосмислюється значущість грошей в житті. Проведене С.Ю.Буреніной дослідження показало картину впливу грошей на різні сторони життя студентів, в першу чергу виявило особливу роль кишенькових грошей, кількість яких у вирішальній мірі залежить не від віку, а від рівня доходів сім'ї, і які виступають як чинник розшарування студентів на групи. Студенти підкреслюють, що гроші є умовою спільного проведення часу і здійснення спільної діяльності, особа однолітка оцінюється у ряді випадків з погляду наявності або відсутності у неї грошей.

Одержані дослідником дані дозволили їй зробити висновок про те, що гроші і оплачувана діяльність, в яку в даний час прагнуть включитися студенти, виступають як чинники соціалізації, що актуалізувалися в умовах нестабільного соціуму.

Результати досліджень життєвих орієнтацій підлітків З.К. Селівановою дають уявлення про те, що світ цінностей молоді надзвичайно суперечливий. Це, зокрема, означає, що молоді люди не завжди можуть правильно зорієнтуватися в соціальній дійсності. На думку дослідника, «однією з основних причин негативних тенденцій в духовному середовищі підлітків є руйнування системи виховання. Сьогодні виховують головним чином сім'я, вулиця, телебачення... Підлітки приймають за «правду життя» все те, що транслюється по ТБ і відео, часто не підозрюючи про те, що це зовсім не життя. Поки дорослі сперечалися про те, якою повинна бути ідеологічна основа виховання, воно йшло своєю чергою, неконтрольовано і деколи руйнівно впливаючи на молоде покоління. Його плоди виховання вже дають свої сходи. Проблемою виховання негайно потрібно почати займатися знову, відновлюючи систему виховної роботи, інакше нашого суспільства чекає катастрофа».

У підлітків спостерігається прагнення більш поглиблено зрозуміти себе, розібратися у своїх відчуттях, настроях, думках, відносинах. Життя підлітка повинне бути заповнено якимись змістовними відносинами, інтересами, переживаннями. Саме в підлітковому віці починає встановлюватися певне коло інтересів, яке поступово набуває відому стійкість. Це коло інтересів є психологічною базою ціннісних орієнтації підлітка. У цьому віці відбувається перемикання інтересів з приватного і конкретного на відвернуте і загальне, спостерігається зростання інтересу до питань світогляду, релігії, моралі і естетики. Розвивається інтерес до психологічних переживань інших людей і до своїх власних.

Ціннісно-орієнтаційна єдність у студентів коледжу проявляється у виборі ними для спілкування референтної групи чи особи, тобто, найбільш значущої для студента.

Формування позитивної ціннісно-орієнтаційної єдності - тривалий і складний процес, на який впливають багато чинників. Серед них важлива роль належить освіті, в змісті якої укладена система цінностей, що передається підростаючому поколінню. В зв'язку з цим в основі аналізу і оновлення сучасного змісту освіти важливий ціннісний підхід.
Категорія: Психологія у вищій школі | Додав: damar (23.08.2008) | Автор: damar E W
Переглядів: 993 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]