Головна » Статті » Курсові, дипломні та магістерські » Магістерська

Список використаних джерел 2

1.     Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. – М.: 1997. – 167с.

2.     Левикова C.И. Молодежный сленг как способ вербализации бытия // Бытие и язык. - Новосибирск, 2004. - С. 167-173.

3.     Ленець К. Про мовну порнографію // Літературна Україна. – 2001. -
№ 43-11. – С.4.

4.     Ленацька Т. Учнівські дослідження молодіжного сленгу // Українська мова та література. – 2002. - № 8. – С.4.

5.     Лисиченко Л. І. Лексикологія сучасної української мови: Семантична структура слова. – Харків: Вища школа, 1977.– 115 с.

6.     Літературний словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. – К.: ВЦ „Академія”, 1997. – 752 с.

7.     Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Прима Т.А. Основы научных исследований: Учеб. пособие / Под ред. А.А.Лудченко. – К.: Знание, КОО, 2000. – 114 с.

8.     Мартос С.А. Молодіжний сленг: міф чи реальність? // Культура слова. - Вип. 62. - К., 2003. - С. 39-44.

9.     Масенко Л. До проблеми вульгаризації мови // Дивослово. – 2003. - №6. – С. 20-21.

10.                       Мацько Л. Матимемо те, що зробимо // Дивослово. – 2001.- №9.         С. 2-3.

11.                       Мацько Л. І. та ін. Стилістика української мови: Підручник / Л.І.Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько; За ред. Л. І. Мацько. – К.: Вища шк., 2003. – 462 с.

12.                       Мацько Л. Українська мова в кінці XX ст. (Зміни в лексиці) // Дивослово. – 2000.- № 4. – С. 15-20.

13.                       Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах. / За ред. М.І.Пентилюк: Підручник для студентів-філологівю – К.: Ленвіт, 2000. – 264 с.

14.                       Методика викладання української мови в середній школі: Навч. посібник / І. С. Олійник, В. К. Іваненко, Л. П. Рожило, О. С. Скорик; За ред. І. С. Олійника. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Вища шк. Головне вид-во, 1989. – 439 с.

15.                       Методичні рекомендації щодо вивчення української (рідної) мови у 2006-2007 навчальному році.

16.                       Муромцева О.Г. Розвиток лексики української літературної мови в другій половині ХІХ – початку ХХ ст. – К.: Вища школа, 1985.

17.                        Національна система виховання: Концепція. – К., 1991.

18.                       Нещименко Г.П. Вопросы языкознания // Динамика речевого стандарта современной публичной вербальной коммуникациии: проблема тенденции развития. – 2001. – №1. – С.98-131.

19.                       Нікітіна Н. І жаргон, і термін, і метафора. Про лексику публічного мовлення українських політиків // Урок української. – 2006. -
№ 11-12. – С. 19-23.

20.                       Нікітіна А.В. Лексико-стилістичний аналіз тексту як засіб удосконалення комунікативних умінь і навичок учнів 5-7 класів: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ін-т педагогіки АПН України. - К., 2000. - 19 с. - укp.

21.                       Новосьолова В. Методичні підходи до збагачення мовлення учнів лексикою на уроках української мови // Українська мова і література в школі. – 2006.

22.                       Новосьолова В., Скуратівський Л., Шелехова Г. Програми "Рідна мова 5-11 кл. для загальноосвітніх навчальних закладів”. – 2000.

23.                       Ожигова О. В. Рідна мова. Книга для вчителя: орієнтовне календарне планування та розробки уроків. 6 клас. – К.: Грамота. – 288 с.

24.                       Олександра Глазова, Юрій Кузнецов. Лексика української мови. Програма факультативного курсу для учнів 7 класу ЗНЗ.

25.                       Омельчук С. Головна ідея – у спілкуванні: формування мовленнєво-комунікативних умінь учнів // Українська мова та література в середніх школах, гімназія, ліцеях та колегіумах. – 2003. - № 2. – С. 64-70.

26.                       Онищенко І. Оцінний компонент у лексичному значенні слова // Мандрівець. – 2007. - № 2. – С.48-51.

27.                       Освітні технології: Навч. – метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін. За ред. О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К., 2004. – 256 с.

28.                       Паламар Л.М. Функціонально-комунікативний принцип формування мовної особистості: Автореферат дис… д-ра пед. наук. - К., 1997. - 45 с.

29.                       Педагогіка: Навчальний посібник. – Харків, ТОВ „Одіссей”, 2003. –
352 с.

30.                       Пиркало С. Походження сучасного українського молодіжного сленгу // Українська мова та література. – 1998. - № 25.

31.                       Пиркало С. Сленг: ненормативно, але нормально // Урок української. – 2000. - № 4. – С. 26-28.

32.                       Підласий І.П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів.К.: Україна, 1998. - 343с.

33.                       Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. – К.: Вища школа, 2001. – 430 с.

34.                       Подлевська Н. Формування культури спілкування – одна із важливих проблем навчання рідної мови // Українська мова і література в
школі. – 2004. - № 3. – С. 18-20.

35.                       Подюков І.П., Маненкова Н.Ю. Жаргонизированная лексика и фразеология в обиходно-разговорной речи молодежи. // Лингвистическое краеведение. – Пермь. – 1991. – С. 21-27.

36.                       Полонский И.С. Внешкольное общение как фактор формирования личности подростков и юношей // Прикладные проблемы социальной психологии. М.: Наука, 1983.  С. 52-69.

37.                       Попова О. Працюємо над нормами керування на комунікативній основі: (на матеріалі уроків мовленнєвого розвитку) // Українська мова і література в школі. – 2004. - № 4. – С. 59-64.

38.                       Потятник У.О. Соціолінгвістичні та прагмастилістичні аспекти функціонування сленгової лексики (на матеріалі періодики США): Автореф. дис. канд. філол. наук. -  Київ, 2003.

39.                       Радчук В. Параметри і взаємодія мов // Дивослово, 2005, № 6. – С. 38.

40.                       Радчук В. Українська мова на зорі третього тисячоліття. – Дивослово. – 2003. - № 9. – С.20.

41.                       Ранняя профилактика отклоняющегося поведения учащихся: Пособие для учителя / Под ред. В.А.Татенко, Т.М.Титаренко. – К.: Рад.школа, 1989. – 128 с.

42.                       Рідна мова: 5-11 клас. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів  / Автор І. П. Ющук. - К.: Освіта, 2003.

43.                       Рідна мова. 5-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Л. В. Скуратівський, Г. Т. Шелехова,
В. І. Новосьолова. – К.: Шкільний світ, 2001.

44.                       Савченко С. Подорож-гра „До королівства Лексикології” // Відкритий урок. – 2007. - № 5. – С.84-90.

45.                       Селіканова О. Сучасна лінгвістика: Термінологічна енциклопедія. – Полтава: Довкілля – К., 2006. – 716 с.

46.                       Семчук У. Білінгвізм як термін і двомовність як гасло. Фактори впливу на вибір мови і на мовну політику // Урок української. – 2007. -
№ 2-3. – С. 4-7.

47.                       Сіріноок К. Молодіжний сленг як складова загальномовної культури нації // Українська мова і література в школі. – 2005. - № 5. – С.69-70.

48.                       Словничок іншомовних слів // Дивослово. – 2002.- № 6. – С. 18-19.

49.                       Словник сучасного українського сленгу / Упорядник Т.М. Кондратюк. – Харків: Фоліо, 2006. – 350 с.

50.                       Ставицька Л. Арґо, жарґон, сленґ: Соц. Диференціація укр. Мови. – К.: Критика, 2005. – 464 с.: Бібліогр.: с. 426-449.

Категорія: Магістерська | Додав: damar (28.07.2008) | Автор: damar E W
Переглядів: 2176 | Рейтинг: 4.5/2
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]