Головна » Статті » Українська мова » Історія української мови

СХЕМА ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТЕКСТІВ XI - XIII СТ. Морфологія, словотвір

Морфологічні особливості

1.     Іменники чоловічого роду на ŏ в давальному відмінку однини з первинними і вторинними флексіями:

- -ови, -еви: Георгиеви;

-       -у(ю): Дунаю.

2.  Іменники чоловічого роду на ŏ в родовому відмінку однини з первинними і вторинними флексіями:

-     -а(я): стола;

-      -у(ю): Дону.

3.  У мякому типі відмінювання іменників, займенни­ків, прикметників і дієприкметників у флексіях родового відмінка однини і називного, знахідного відмінків множи­ни:

-     -#: земл#, свое#, добры#;

- h : землh, своеh, доброh.

4.  Флексія повних прикметників у родовому відмінку однини:

-     -аго: добраго;

-    -ого: доброго.

5. Форми давального відмінка займенників:

-    менh, тобh, собh;

-    мнh (мьнh, мънh), тебh,себh.

6.  Дієслова 3-ьої особи теперішнього і простого май­бутнього часу 1-ої дієвідміни без кінцевого -ть: напише.

7. Дієслова 3-ьої особи однини і множини теперіш­нього і простого майбутнього часу на:

- -ть: сказають;

- -тъ: хотятъ.

8.  Дієслова 1-ої особи множини теперішнього і про­стого майбутнього часу на: -мо (-мъ-): да~мо (даемъ).

9. Форма перфекта:

-     з дієсловом-звязкою: ~смь далъ;

- без дієслова-звязки: далъ.

10.                 Розташування -ся щодо дієслів:

-     постпозиція;

-     препозиція поруч із постпозицією: ся начьнеть.

11.                 Аппозитивний активний короткий дієприкметник, втрачаючи узгодження з означуваним словом у роді, числі і відмінку, трансформується в дієприслівник.

12.                 Нечленна форма активних дієприкметників назив­ного відмінка однини чоловічого роду теперішнього часу:

-    ы: могы;

-    а: мога.

13.                 Нечленна форма називного відмінка однини чоло­вічого роду активних дієприкметників минулого часу на:

- je): ловль;

- -въ : ловивъ.

14.       Суфікси активних дієприкметників теперішнього часу:

- -#шт- (->шт-), -@шт- (-\шт-): уч#штии

- -оуч- (-юч-), -ач- (-яч-): будоучии

15.                 Дієслівні безособові форми: слышано.

 

 

Словотвірні відповідники морфем за типом мови

1.            Из-(ис-) / вы-: испити / выпити

2.            Со- / с-: содhлати / сдhлати

Категорія: Історія української мови | Додав: damar (03.11.2013)
Переглядів: 711 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]